ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1حسابداری مالی خدماتی1396/03/31شنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,چهارشنبه 15:00 تا 19:007,350,000
2حسابداری مالی خدماتی1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:007,350,000
3حسابداری مالی بازرگانی1396/08/29شنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00405,250,000
4حسابداری مکانیزه1396/04/16پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0003,270,000
5حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو1396/04/16پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:002,220,000
6نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده1396/04/28شنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,چهارشنبه 15:00 تا 19:004,100,000
7حسابداری حقوق و دستمزد1396/04/30پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:006,610,000
8حسابداری صنعتی 11396/04/30جمعه 08:00 تا 13:007,730,000
9حسابداری ویژه بازار کار1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:0026,100,000
10حسابداری ویژه بازار کار1396/03/31شنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,چهارشنبه 15:00 تا 19:0026,100,000
11خصوصی حسابداری خدماتی وهلو1396/01/303,000,000
12حسابداری مالی خدماتی1396/05/01شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:007,350,000
13حسابداری ویژه بازار کار(20% تخفیف)1396/05/01شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0026,100,000
14هلو بنی عقیل1396/02/023,000,000
15بنی عقیل/خصوصی هلوومالی1396/02/08جمعه 10:00 تا 12:0003,000,000
16خصوصی هلو1396/02/161,500,000
17حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو1396/03/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,220,000
18حسابداری مکانیزه1396/03/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:003,270,000
19حسابداری مالی خدماتی1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:007,350,000
20حسابداری ویژه بازار کار1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0026,100,000
21خصوصی هلو 2 ساعت1396/04/20800,000
22حسابداری مکانیزه1396/04/27یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:003,270,000
23نرم افزار هلو1396/04/27یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,220,000
24حسابداری مالی خدماتی1396/11/11پنجشنبه 13:00 تا 18:00507,350,000
25حسابداری مالی خدماتی1396/12/03شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00507,350,000
26حسابداری مالی خدماتی1396/09/04شنبه 17:30 تا 21:00,یکشنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,سه شنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00507,350,000
27حسابداری مالی بازرگانی1396/12/23شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00405,250,000
28حسابداری مکانیزه1396/12/10پنجشنبه 13:00 تا 18:00203,270,000
29حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو1396/12/10پنجشنبه 13:00 تا 18:00102,220,000
30نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده1396/08/13شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00184,100,000
31حسابداری حقوق و دستمزد1396/12/17پنجشنبه 13:00 تا 18:00506,610,000
32حسابداری ویژه بازار کار1396/12/19پنجشنبه 13:00 تا 18:0018026,100,000
33حسابداری ویژه بازار کار1396/09/04یکشنبه 17:30 تا 21:00,شنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,سه شنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:0011026,100,000
34حسابداری ویژه بازار کار1396/12/03شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0018026,100,000
35دوره تحلیل تکنیکال کاربردی1396/07/20پنجشنبه 08:00 تا 13:00245,700,000
36مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس1396/10/24جمعه 13:00 تا 18:00214,880,000
37تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام1396/07/23398,810,000
38حسابداری/خصوصی/فراهانی1396/05/0911,250,000
39مکانیزه1396/08/26جمعه 13:00 تا 18:00203,270,000
40نرم افزارهلو1396/06/03جمعه 08:00 تا 13:002,220,000
41نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی و مالیات برارزش افزوده1396/12/10پنجشنبه 13:00 تا 18:00184,100,000
42حقوق دستمزد1396/08/20شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00506,610,000
43خصوصی شرکتهای پیمانکاری1396/05/18یکشنبه 14:00 تا 18:00,سه شنبه 14:00 تا 18:0021,744,000
44حسابداری ویزه بازار کار1396/07/21جمعه 13:00 تا 18:0018026,100,000
45حسابداری هلو1396/08/13شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00102,220,000
46خانم سلیمانی خصوصی حسابداری1396/06/07جمعه 13:00 تا 18:005217,000,000
47test1396/09/13شنبه 06:00 تا 21:0001,000
48خصوصی1396/09/21107,000,000
49طراحی وب1396/11/12پنجشنبه 16:00 تا 18:00
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1فیگور1396/01/24پنجشنبه 12:00 تا 15:006,550,000
2پک الگو دوخت1396/08/01پنجشنبه 13:00 تا 17:00029,700,000
3رنگ در طراحی لباس1396/02/05سه شنبه 11:00 تا 15:004,680,000
4پارچه شناسی1396/01/21دوشنبه 14:00 تا 17:005,610,000
5طراحی لباس 21396/04/16پنجشنبه 08:00 تا 12:006,550,000
6نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس1396/04/18یکشنبه 09:00 تا 12:005,610,000
7آشنایی با طراحان مد دنیا1396/03/22چهارشنبه 10:00 تا 12:002,340,000
8استایلینگ1396/03/22چهارشنبه 12:00 تا 14:002,340,000
9مفهوم سازی در طراحی لباس1396/04/17شنبه 13:00 تا 16:003,740,000
10نرم افزار مارولس در طراحی لباس1396/02/16شنبه 13:00 تا 16:004,680,000
11پک طراحی لباس پیشرفته1396/11/28شنبه 10:00 تا 13:008422,125,000
12پروژه نهایی1396/01/31پنجشنبه 09:00 تا 13:004,650,000
13دوخت و الگو 11396/09/02پنجشنبه 09:00 تا 13:00609,900,000
14دوخت و الگو 21396/09/07سه شنبه 13:00 تا 17:00609,900,000
15دوخت و الگو 21396/04/27یکشنبه 13:00 تا 17:00,سه شنبه 13:00 تا 17:009,900,000
16مولاژ1396/09/07سه شنبه 09:00 تا 13:00609,900,000
17پک طراحی لباس مقدماتی1396/11/28شنبه 10:00 تا 13:0019224,000,000
18پک طراحی لباس متوسطه1396/10/01شنبه 09:00 تا 12:00,یکشنبه 09:00 تا 12:00,چهارشنبه 09:00 تا 12:00,جمعه 09:00 تا 12:0013215,180,000
19طراحی و نقاشی مقدماتی1396/04/17شنبه 11:00 تا 14:00,دوشنبه 11:00 تا 14:00,چهارشنبه 11:00 تا 14:0013,960,000
20نقاشی رنگ روغن1396/04/19یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:005,610,000
21کارگاه نقاشی به کمک رایانه ویژه کودک و نوجوان1396/03/21یکشنبه 09:00 تا 14:00,سه شنبه 09:00 تا 14:00740,000
22فیگور(آناتومی پیشرفته)1396/08/02سه شنبه 14:00 تا 18:00201,000,000
23خصوصی/96/10/07-9P141396/10/07پنجشنبه 09:00 تا 14:005013,000,000
24خصوصی/خانم محیاقاسمی/دوخت21396/06/18شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:004214,000,000
25پروژه نهایی1396/10/18دوشنبه 09:00 تا 13:00182,800,000
26الگوسازی و تکنیکهای دوخت مقدماتی1396/11/29یکشنبه 09:00 تا 14:008414,700,000
27الگوسازی و تکنیکهای دوخت پیشرفته1396/10/18دوشنبه 09:00 تا 14:008414,700,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Elementary11396/11/21شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00422,550,000
2Elementary11396/12/02شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00422,550,000
3Elementary21396/10/26یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,550,000
4Elementary31396/10/05یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,550,000
5Elementary31396/11/19پنجشنبه 16:00 تا 20:00422,550,000
6Elementary31396/01/19شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
7Pre-intermediate11396/12/09شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00422,590,000
8Pre-intermediate21396/11/12پنجشنبه 18:00 تا 20:00422,590,000
9Pre-intermediate21396/01/16دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
10Pre-intermediate31396/11/14شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00422,590,000
11Pre-intermediate41396/10/16شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00422,590,000
12Intermediate21396/10/07پنجشنبه 10:00 تا 14:00422,590,000
13Intermediate11396/01/19شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
14Intermediate11396/10/17یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,590,000
15Intermediate21396/01/19شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
16Intermediate31396/01/20یکشنبه 10:00 تا 12:00,سه شنبه 10:00 تا 12:002,590,000
17UpperIntermediate31396/12/07دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00422,790,000
18move121396/01/291,880,000
19Elementary31396/09/14یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0002,550,000
20elementary11396/01/30دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00,شنبه 19:00 تا 21:002,550,000
21pre intermedite11396/01/30شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
22pre intermediate41396/01/27یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:002,590,000
23intermediate21396/02/162,590,000
24intermediate11396/02/162,590,000
253elementary1396/02/10یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,550,000
26el31396/02/232,550,000
27خصوصی زبان.1396/02/262,000,000
28Family&friend1B1396/12/17پنجشنبه 10:00 تا 13:00421,880,000
29Elementary11396/07/10شنبه 08:00 تا 12:00,دوشنبه 08:00 تا 12:00,چهارشنبه 08:00 تا 12:00422,550,000
30Elementary11396/03/19جمعه 13:00 تا 18:002,550,000
31Elementary31396/03/19جمعه 08:00 تا 12:002,550,000
32Elementary31396/03/10شنبه 08:00 تا 10:00,چهارشنبه 08:00 تا 10:002,550,000
33Pre_intermediate11396/03/17شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:002,590,000
34intermediate11396/03/16یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:002,590,000
35intermediate31396/03/17شنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:002,590,000
36family & friends11396/03/27شنبه 10:00 تا 12:00,دوشنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:001,880,000
37Elementary31396/03/06شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
38Elementary11396/03/16یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
39خانم منوری/زبان/خصوصی1396/08/06یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:003010,000,000
40Elementary21396/11/01یکشنبه 10:00 تا 12:00,سه شنبه 10:00 تا 12:00422,550,000
41Elementary31396/03/26جمعه 08:00 تا 12:002,550,000
42move21396/03/231,880,000
435 ساعت خصوصی زبان1396/08/01یکشنبه 16:00 تا 17:00,سه شنبه 16:00 تا 17:0052,000,000
44خصوصی زبان1396/03/262,000,000
45family and friends31396/04/14شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:001,880,000
46intermediate21396/04/10شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
47intermediate11396/04/022,590,000
48pre-intermediate21396/04/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
49pre-intermediate31396/04/13یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:002,590,000
50Elementry11396/04/25یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,550,000
51Move11396/04/24شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:001,880,000
52مکالمه1396/04/121,000,000
53family and friends31396/04/121,880,000
54pre_intermediate31396/05/02دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
55خصوصی زبان/1396/11/15شنبه 19:00 تا 20:30,دوشنبه 19:00 تا 20:30,چهارشنبه 19:00 تا 20:30213,000,000
56upper_intermediate21396/11/17یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00422,790,000
57خصوصی بهفر/زبان1396/05/011,200,000
58Elementary11396/05/18شنبه 20:30 تا 22:00,شنبه 20:30 تا 22:002,550,000
59زبان خصوصی/عابدی1396/11/03دوشنبه 18:00 تا 19:057042,000,000
60Intermediate21396/05/11شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
61Elementary21396/12/04جمعه 09:00 تا 13:00422,550,000
62Elementary21396/07/16یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0002,550,000
63Elementary31396/08/05جمعه 10:00 تا 13:0002,550,000
64Elementary31396/06/09سه شنبه 17:00 تا 19:00,یکشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
65Pre_intermediate11396/05/10یکشنبه 08:00 تا 10:00,سه شنبه 08:00 تا 10:002,590,000
66Pre_intermediate11396/05/17یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,590,000
67Pre_intermediate21396/06/20شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:0002,590,000
68Pre_intermediate31396/06/11شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
69Pre_intermediate31396/05/10یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,590,000
70Pre_intermediate41396/06/25شنبه 15:00 تا 17:00,چهارشنبه 15:00 تا 17:002,590,000
71Pre_intermediate41396/07/30یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,590,000
72Intermediate31396/05/10شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:002,590,000
73خصوصی زبان1396/05/123,000,000
74Alphabet(دوره پیش مقدماتی)1396/06/10شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:001,880,000
75(Family & friends (starter1396/05/22یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:00,پنجشنبه 15:00 تا 17:001,880,000
76Family&dfriends1B1396/06/07یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:001,880,000
77Family & friends 2B1396/05/12پنجشنبه 09:00 تا 12:001,880,000
78Family &friends2c1396/06/08شنبه 16:00 تا 19:00,چهارشنبه 16:00 تا 19:001,880,000
79family & friends4A1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:001,880,000
80Elementary21396/06/05یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:002,550,000
81family&friends3A1396/07/05شنبه 16:00 تا 19:00,چهارشنبه 16:00 تا 19:00411,800,000
82Pre_intermediate11396/08/26جمعه 10:00 تا 13:00422,590,000
83family & friends1A1396/08/25پنجشنبه 10:00 تا 13:00421,880,000
84family & friends2A1396/08/25یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:00211,880,000
85family & friends2C1396/08/11پنجشنبه 09:00 تا 12:00421,880,000
86family & friends3B1396/10/28پنجشنبه 13:00 تا 15:00421,880,000
87Elementary11396/08/20شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00422,550,000
88Elementary31396/08/05جمعه 09:00 تا 14:00422,550,000
89Pre_intermediate11396/08/26جمعه 10:00 تا 14:00422,550,000
90Pre_intermediate21396/07/23یکشنبه 08:00 تا 10:00,سه شنبه 08:00 تا 10:00422,550,000
91Pre_intermediate41396/07/14یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:00422,550,000
92Intermediate21396/07/16یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00422,590,000
93خصوصی زبان/خانم تهرانی1396/07/17شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00217,350,000
94Pre_intermediate21396/08/12شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00422,590,000
95intermediate31396/08/03دوشنبه 17:30 تا 20:30422,590,000
96Upper_intermediate11396/12/14دوشنبه 18:00 تا 21:00422,790,000
97Upper_intemediate21396/08/10یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,790,000
98family&friends 3A1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 15:00421,880,000
99Elementary11396/09/28شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00422,550,000
100Elementary11396/09/10جمعه 09:00 تا 13:00422,550,000
101Elementary31396/09/13یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00422,550,000
102Elementary31396/09/12پنجشنبه 09:00 تا 13:00422,550,000
103Pre intermediate 21396/09/12یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00422,590,000
104Pre intermediate31396/09/25شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00422,590,000
105Intermediate11396/09/21یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,590,000
106Intermediate21396/09/16پنجشنبه 13:00 تا 17:00422,590,000
107Intermediate41396/10/11دوشنبه 17:30 تا 20:30422,590,000
108family&friends1B1396/09/23پنجشنبه 10:00 تا 13:00421,880,000
109family&friends2B1396/09/25پنجشنبه 09:00 تا 12:00421,880,000
110family&friends3A1396/10/25پنجشنبه 09:00 تا 12:00421,880,000
111family&friends3B1396/09/11شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00421,880,000
112family&friends4c1396/09/28یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00421,880,000
11396-09-07-5sh--16-201396/09/07پنجشنبه 16:00 تا 20:00422,550,000
114Elementary11396/09/30پنجشنبه 16:00 تا 19:00422,550,000
115Elementary21396/09/16پنجشنبه 16:00 تا 20:00422,550,000
116Elementary31396/09/23یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,550,000
117pre intermediate21396/09/23یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,590,000
118pre intermediate41396/10/02شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00422,590,000
119intermediate21396/09/16پنجشنبه 10:00 تا 14:00422,590,000
120Intermediate41396/09/27دوشنبه 17:30 تا 20:30422,590,000
121خصوصی10 ساعت1396/09/21104,000,000
122Elementary11396/10/09شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00422,550,000
123Family Friend 1c1396/10/23پنجشنبه 10 تا 13421,880,000
124محمدرضا اسدی/خصوصی/مقدماتی/1396/11/09شنبه 11:00 تا 16:00,دوشنبه 11:00 تا 16:00,چهارشنبه 11:00 تا 16:003013,500,000
125Family & Friend 3C1396/11/25شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00421,880,000
126زبان/مکالمه1396/12/01چهارشنبه 19:00 تا 21:00101,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1خصوصی/طراحی آزاد درک هندسه1396/08/03شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00105,000,000
2خصوصی/اتوکد2/آقای آگاهی1396/11/13شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:003014,500,000
3اتوکد سه بعدی معماری1396/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:005,768,400
43D Max beginners to Advanced1396/08/12جمعه 08:00 تا 13:0010010,320,000
5آموزش V-Ray1396/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:006,325,000
6راینو در معماری1396/02/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:006,072,000
7Sketchup & Vray1396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:004,032,000
8Revit1396/05/01شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:007,452,000
9نقشه خوانی نقشه های ساختمانی1396/02/19یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:001,713,500
10تبدیل نقشه فاز یک به دو1396/02/21پنجشنبه 08:00 تا 13:003,300,500
11اسکیس و راندو1396/03/10چهارشنبه 13:00 تا 17:007,452,000
12معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی1396/06/13شنبه 11:00 تا 14:00,دوشنبه 11:00 تا 14:00,چهارشنبه 11:00 تا 14:00022,140,000
13معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0022,140,000
14اتوکد دو بعدی1396/04/18یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:006,831,000
153D Max1396/05/01شنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00,یکشنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:0010,312,500
163D Max1396/04/16جمعه 13:00 تا 18:0010,312,500
17راینو در معماری1396/05/01یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:006,072,000
18ترسیم فنی1396/03/07پنجشنبه تا 3,120,000
193D Max1396/05/01شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0010,312,500
20اسکیس و راندو1396/05/01پنجشنبه 13:00 تا 18:007,452,000
21خصوصی اتوکد/میرزاخانی1396/09/26سه شنبه 09:00 تا 11:00,پنجشنبه 09:00 تا 11:00207,000,000
22Revit1396/12/10پنجشنبه 14:00 تا 18:00607,460,000
23نقشه کشی ساختمان1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:007,590,000
24اتوکد دو بعدی1396/04/24شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:006,831,000
253D Max1396/12/03پنجشنبه 08:00 تا 13:0010010,320,000
26دکوراسیون پیشرفته951396/04/2311,000,000
27اتوکد دوبعدی1396/12/15یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00605,730,000
28اتوکد سه بعدی1396/11/27پنجشنبه 08:00 تا 13:00425,070,000
293D Max1396/12/15یکشنبه 14:00 تا 18:00,سه شنبه 14:00 تا 18:0010010,320,000
30آموزش V-Ray1396/12/16شنبه 13:00 تا 17:00,دوشنبه 13:00 تا 17:00,چهارشنبه 13:00 تا 17:00306,320,000
31راینو در معماری1396/06/09جمعه 08:00 تا 13:00606,080,000
32Sketchup & Vray1396/07/13پنجشنبه 13:00 تا 18:00604,040,000
33Revit1396/09/12یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00607,460,000
34اسکیس و راندو1396/07/06پنجشنبه 13:00 تا 18:00507,460,000
35(20%تخفیف) 3D Max1396/06/02010,320,000
36طراحی و دکوراسیون داخلی مقدماتی1396/12/15یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:0024622,140,000
37طراحی و دکوراسیون داخلی مقدماتی1396/12/26پنجشنبه 13:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 19:0024622,140,000
38اتوکد دو بعدی1396/12/12شنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00605,730,000
39طراحی دکوراسیون پیشرفته1396/11/11شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0025223,940,000
40طراحی دکوراسیون پیشرفته1396/11/26پنجشنبه 13:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 19:0025223,940,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1تند تایپ1396/05/12پنجشنبه 17:00 تا 21:001,120,000
2icdl11396/04/30جمعه 08:00 تا 13:003,460,000
3icdl11396/03/19جمعه 08:00 تا 13:003,460,000
4icdl11396/04/24یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:003,460,000
5icdl21396/03/19جمعه 13:00 تا 18:003,260,000
6icdl21396/02/14پنجشنبه 14:00 تا 19:003,260,000
7icdl21396/03/20شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:003,260,000
8pack icdl1396/10/15جمعه 08:00 تا 13:001316,670,000
9pack icdl1396/12/03پنجشنبه 13:00 تا 18:001316,670,000
10pack icdl1396/09/04شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001316,670,000
11excel1396/12/03پنجشنبه 08:00 تا 13:00241,800,000
12excel expert1396/03/20شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:001,880,000
13word & excel (خصوصی)1396/01/11جمعه 09:00 تا 14:002,000,000
14excel1396/10/15جمعه 08:00 تا 13:00241,800,000
15excel1396/02/14پنجشنبه 14:00 تا 19:001,800,000
16خصوصی اکسل خدابخش1396/01/19شنبه 15:00 تا 18:001,050,000
17EXCEL/خصوصی/2:30/هادیان1396/10/0421,250,000
18تند تایپ1396/02/10یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:001,120,000
19word & excel1396/11/28شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00503,240,000
20WORD & EXCEL1396/02/011,750,000
21تندتایپ/خصوصی/قربان وند1396/02/022,250,000
22خصوصی اکسز/جعفری1396/02/13900,000
23excel1396/03/19جمعه 13:00 تا 18:001,800,000
24تایپ و تند زنی1396/04/26شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:001,120,000
25خصوصی word و excel 10 ساعت1396/02/153,800,000
26خصوصی اکسل1396/02/21400,000
27ICDL I1396/04/28شنبه 13:00 تا 18:00,دوشنبه 13:00 تا 18:00,چهارشنبه 13:00 تا 18:003,460,000
28icdl21396/04/28شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:003,260,000
29excel1396/04/21شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001,800,000
30ICDL Pack1396/11/21شنبه 16:00 تا 20:00,یکشنبه 16:00 تا 20:00,دوشنبه 16:00 تا 20:00,سه شنبه 16:00 تا 20:00,چهارشنبه 16:00 تا 20:001316,670,000
31Excel Expert1396/12/25جمعه 08:00 تا 13:00241,880,000
32Word1396/03/03چهارشنبه 17:00 تا 19:003,800,000
33ICDL I ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 09:00 تا 12:00,دوشنبه 09:00 تا 12:00,چهارشنبه 09:00 تا 12:003,670,000
34ICDL II ویژه کودک و نوجوان1396/03/21یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:003,980,000
35کارگاه شناخت اجزای کامپیوتر ویژه کودک و نوجوان1396/03/21یکشنبه 10:00 تا 12:00,سه شنبه 10:00 تا 12:00620,000
36رباتیک مقدماتی ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 13:00 تا 16:00,دوشنبه 13:00 تا 16:00,چهارشنبه 13:00 تا 16:002,785,000
37فتوشاپ مقدماتی ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 14:00 تا 16:00,دوشنبه 14:00 تا 16:00,چهارشنبه 14:00 تا 16:003,570,000
38پک کامپیوتر و زبان ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 13:00 تا 16:00,دوشنبه 13:00 تا 16:00,چهارشنبه 13:00 تا 16:005,210,000
39پک کامپیوتر و رباتیک ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 08:30 تا 14:00,دوشنبه 08:30 تا 14:00,چهارشنبه 08:30 تا 14:007,700,000
40پک کامپیوتر ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 08:30 تا 13:00,یکشنبه 08:30 تا 13:00,دوشنبه 08:30 تا 13:00,سه شنبه 08:30 تا 13:00,چهارشنبه 08:30 تا 13:005,470,000
41اکسز خصوصی1396/03/10پنجشنبه 08:00 تا 13:002,250,000
42خصئصی icdl وفایی1396/08/12103,000,000
43ICDL 21396/04/22پنجشنبه 13:00 تا 18:003,260,000
44excel1396/04/22پنجشنبه 13:00 تا 18:001,800,000
45word & excel1396/04/18یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:003,240,000
46خصوصی/پریاپایدار/icdl/corel1396/09/01یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00209,000,000
47ICDL Pack1396/04/24یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:006,670,000
48ICDL11396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:003,460,000
49ICDL21396/12/11جمعه 08:00 تا 13:00633,260,000
50Excel1396/04/28شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:001,800,000
51ICDL Pack1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:006,670,000
52ICDL Pack1396/04/28شنبه 13:00 تا 18:00,دوشنبه 13:00 تا 18:00,چهارشنبه 13:00 تا 18:006,670,000
53ICDL Pack1396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:006,670,000
54ICDL11396/05/01یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:003,460,000
55ICDL11396/12/03پنجشنبه 13:00 تا 18:00683,460,000
56ICDL Pack1396/05/01شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:006,670,000
57ICDL Pack1396/05/01یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:006,670,000
58خصوصی اکسل/آقابنی عقیل1396/04/234,000,000
59خصوصی1396/04/244,500,000
60آقای موحدی/خصوصی تایپ1396/04/305,250,000
61ICDL I1396/10/15جمعه 08:00 تا 13:00683,460,000
62ICDL I1396/11/21شنبه 16:00 تا 20:00,یکشنبه 16:00 تا 20:00,دوشنبه 16:00 تا 20:00,سه شنبه 16:00 تا 20:00,چهارشنبه 16:00 تا 20:00683,460,000
63ICDL I1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:003,460,000
64ICDL I1396/05/16شنبه 13:00 تا 18:00,دوشنبه 13:00 تا 18:00,چهارشنبه 13:00 تا 18:003,460,000
65ICDL II1396/10/22شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00633,260,000
66ICDL II1396/11/21شنبه 17:30 تا 21:00,یکشنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,سه شنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00633,260,000
67ICDL Pack1396/07/07جمعه 08:00 تا 13:0006,670,000
68ICDL Pack1396/06/01شنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:006,670,000
69ICDL Pack1396/06/01شنبه 20:30 تا 22:00,دوشنبه 20:30 تا 22:00,چهارشنبه 20:30 تا 22:006,670,000
70Word & Excel1396/11/27جمعه 08:00 تا 13:00503,240,000
71تایپ و تندزنی1396/12/25پنجشنبه 10:00 تا 13:00151,120,000
72ICDL Pack1396/06/29شنبه 19:00 تا 22:00,دوشنبه 19:00 تا 22:00,چهارشنبه 19:00 تا 22:0006,670,000
73Excel Expert1396/08/14یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00241,880,000
74Excel1396/06/03جمعه 08:00 تا 13:001,800,000
75Excel1396/05/02شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0001,800,000
76word1396/05/021,800,000
77WORD شهلا طالبی1396/05/042,250,000
78ICDL PACK1396/05/21شنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:006,670,000
79خصوصی اکسل/خصوصی 10 ساعت/آقای جوادی1396/09/19پنجشنبه 20:00 تا 22:00,جمعه 16:00 تا 18:00,شنبه 20:00 تا 22:00,یکشنبه 20:00 تا 22:00,دوشنبه 20:00 تا 22:00104,500,000
80960612-8y-s13 EXCEL1396/06/12یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:001,800,000
81خصوصی خانم هدهدی1396/05/14شنبه 14:00 تا 16:00,دوشنبه 14:00 تا 16:00,چهارشنبه 14:00 تا 16:006,000,000
82خصوصی/نصیری نیا/قراچولو1396/05/15شنبه 13:00 تا 17:00,دوشنبه 13:00 تا 17:00,چهارشنبه 13:00 تا 17:006,670,000
83خصوصی خانم زیرک1396/05/152,800,000
84خصوصی فروز اکسل1396/05/18شنبه 16:00 تا 15:002,700,000
85اکسل/خصوصی/خانم طالبی1396/05/24پنجشنبه 11:00 تا 13:00,جمعه 11:00 تا 13:002,000,000
86ICDL21396/12/03پنجشنبه 08:00 تا 13:00633,260,000
87خصوصی خانم ملیحه طالبی1396/06/12شنبه 17:00 تا 21:00107,000,000
88word1396/06/28پنجشنبه 18:00 تا 20:002800,000
89خصوصی اکسل 5 ساعته1396/06/302,000,000
90نفیسه ابراهیمی/اکسل/خصوصی1396/07/01سه شنبه 17:00 تا 18:002800,000
91خصوصی/بامدرک/icdl/آقای حر1396/07/24408,000,000
9211396/09/03شنبه 13:00 تا 14:001,000
93اکسل پیشرفته1396/11/21شنبه 16 تا 1751,400,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ETABS & SAFE I1396/02/17یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:0015,000,000
2ETABS & SAFE II1396/05/01یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:006,072,000
3مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی1396/02/22جمعه 08:00 تا 17:001,851,000
4متره و برآورد و صورت وضعیت با Excel1396/04/31شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:007,920,000
5MS Project1396/04/12شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:007,344,000
6برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P61396/10/10پنجشنبه 13:00 تا 18:003021,000,000
7CATIA I1396/11/20جمعه 08:00 تا 13:00646,000,000
8CATIA II1396/05/01پنجشنبه 13:00 تا 18:006,900,000
9SolidWorksII1396/10/06شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00645,500,000
10فرترن 90 با رویکرد CFD1396/02/22جمعه 13:00 تا 18:002,875,000
11MATLAB مقدماتی1396/12/04جمعه 08:00 تا 13:00323,900,000
12GIS پیشرفته1396/11/21شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00253,300,000
13MS project خصوصی1396/01/08سه شنبه 09:00 تا 16:002,800,000
14msp خصوصی خانم حیدری1396/01/14شنبه 08:00 تا 15:002,500,000
15ABAQUS1396/02/26یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:006,120,000
16MSP1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:007,344,000
17Etabs & Safe I1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:00015,000,000
18GIS مقدماتی1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:003,600,000
19خصوصی/خانم پرستانپور1396/10/01جمعه 08:00 تا 13:0053,000,000
20catia I1396/04/30پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:007,500,000
21MS Project1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:007,500,000
22خصوصی/3d/زهرا استواری1396/04/305,000,000
23ETABS & SAFE I1396/12/11جمعه 13:00 تا 18:006012,000,000
24ETABS & SAFE II1396/12/22یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00406,080,000
25مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی1396/05/01جمعه 08:00 تا 17:002,500,000
26متره و برآورد و صورت وضعیت با Excel1396/12/15یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00607,920,000
27GIS مقدماتی1396/12/26پنجشنبه 08:00 تا 13:00303,600,000
28Ms Project1396/12/17پنجشنبه 08:00 تا 13:00607,500,000
29برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P61396/12/18جمعه 13:00 تا 18:00608,500,000
30CATIA I1396/06/02پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00757,500,000
31CATIA II1396/12/18جمعه 08:00 تا 13:00646,000,000
32SolidWorks I1396/12/17پنجشنبه 16:30 تا 20:30,جمعه 13:00 تا 18:00645,500,000
33فرترن 90 با رویکرد CFD1396/05/01جمعه 13:00 تا 18:002,880,000
34ABAQUS1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00606,120,000
35Matlab مقدماتی1396/07/27پنجشنبه 08:00 تا 13:00303,220,000
36SPSS1396/12/26شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00394,500,000
37خصوصی کتیا1396/06/09104,500,000
38SOLIDWORKII1396/12/16شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00606,030,000
3996-09-07-2sh-3sh-16-181396/09/07شنبه 16:00 تا 18:0021,260,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1فتوشاپ1396/04/14شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:006,210,000
2Corel Draw1396/02/21پنجشنبه 08:00 تا 13:004,111,250
3Adobe Indesign1396/06/02پنجشنبه 8 تا 1306,325,000
4Adobe Illustrator cs41396/04/19چهارشنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,شنبه 19:00 تا 21:004,320,000
5فتوشاپ1396/04/23جمعه 13:00 تا 18:006,210,000
6فتوشاپ1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:006,210,000
7معصومه مریدی خصوصی فتوشاپ1396/02/102,000,000
8Corel Draw1396/04/07شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:004,111,250
9فتوشاپ1396/04/22پنجشنبه 08:00 تا 13:006,210,000
10Corel1396/04/21شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:004,111,250
11Corel1396/04/19جمعه 13:00 تا 18:004,111,250
12Indesign1396/04/20یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:006,325,000
13corel1396/04/20یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:004,111,250
14فتوشاپ1396/12/26شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00606,210,000
15فتوشاپ1396/10/08جمعه 13:00 تا 18:00606,210,000
16Corel Draw1396/08/29شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00303,600,000
17(20%تخفیف) Corel Draw1396/05/08یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:0003,600,000
18Adobe Illustrator1396/07/20پنجشنبه 08:00 تا 13:00404,320,000
19مهدیس ملکوتی خواه 6ساعت خصوصی1396/05/11شنبه 8 تا 11,یکشنبه 8 تا 111,800,000
20فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1396/06/02پنجشنبه 08:00 تا 13:006,210,000
21corel draw1396/12/26شنبه 10:00 تا 12:00,دوشنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:00303,600,000
22ADOBE ILLUSTRATOR1396/12/18جمعه 13:00 تا 18:00404,320,000
23Adobe In Design1396/06/02پنجشنبه 08:00 تا 13:004,320,000
24فتوشاپ/خصوصی/خانم پورجمعه1396/05/24پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00,شنبه 08:00 تا 13:006,750,000
25Adobe In Design1396/12/03جمعه 08:00 تا 13:00404,320,000
26ایلسترایتور/خانم حسامی/خصوصی1396/07/04104,500,000
27خصوصی/ایلسترایتور/خانم قصری1396/07/09یکشنبه 11:00 تا 13:00,سه شنبه 11:00 تا 13:00104,500,000
28COREL1396/11/19پنجشنبه 13:00 تا 18:00303,600,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1network+1396/01/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0002,970,000
2network+1396/01/31پنجشنبه 08:00 تا 13:0002,970,000
3windows8.11396/01/23شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:005,690,000
4windows 8.11396/04/09جمعه 08:00 تا 13:005,690,000
5windows server 20121396/12/22شنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00487,620,000
6admin windows server1396/02/12یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:007,620,000
7configuring adv win server1395/12/28پنجشنبه 08:00 تا 13:0010,140,000
8designing a server1395/12/28جمعه 13:00 تا 18:003,490,000
9Hardware1396/04/30جمعه 13:00 تا 18:005,170,000
10Net+1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:002,970,000
11Net+1396/05/01پنجشنبه 13:00 تا 18:0002,970,000
12windows 81396/12/16شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21485,690,000
13Windows 8.11396/09/20دوشنبه 17:00 تا 21:00485,690,000
14Network+1396/12/04جمعه 08 تا 13302,970,000
15Network+1396/03/17شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00302,970,000
16Windows 81396/07/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00485,690,000
17Windows Server 2012 R21396/10/25دوشنبه 17:00 تا 21:00486,470,000
18Administering Windows Server1396/12/2807,620,000
19Configuring advance Windows Server 2012R21396/12/28010,140,000
20Designing a Server Infrastructure 2012R21396/12/2803,490,000
21Hardware1396/12/06یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00515,170,000
22configuring windows 8،11396/05/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:005,690,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1web design1396/04/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:004,620,000
2web design1396/06/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0004,620,000
3advnced web1396/02/14پنجشنبه 08:00 تا 13:004,140,000
4java script/خصوصی1396/08/02جمعه 08:00 تا 13:005800,000
5jquery & ajax1396/04/20یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:006,240,000
6php & my sql1396/04/23جمعه 08:00 تا 13:006,950,000
7seo1396/08/19جمعه 08:00 تا 13:00304,410,000
8Net Framework Application development Foundation 11396/03/05جمعه 13:00 تا 18:006,480,000
9SQL Server 20121396/04/30جمعه 08:00 تا 13:007,450,000
10Net Framework 4.5 Windows based Client Application Development1396/04/26شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:003,450,000
11Net Framework 4.5 Microsoft ADO .Net1396/01/14شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:004,170,000
12Microsoft ASP.Net MVC1396/12/08یکشنبه 13:00 تا 18:00,سه شنبه 13:00 تا 18:00606,690,000
13Developing los Apps with Swift1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:008,800,000
14Java Mobile Programming For Android1396/09/08شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00507,200,000
15.Net1396/01/18جمعه 08:00 تا 13:002,200,000
16Advanced web Design1396/02/28پنجشنبه 14:00 تا 18:004,140,000
17.Net1396/03/01شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,200,000
18java programming1396/02/01جمعه 08:00 تا 13:005,550,000
19Java Mobile Programming For Android1396/05/01پنجشنبه 16:00 تا 21:007,200,000
20web design1396/03/21یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:00,پنجشنبه 11:00 تا 14:004,620,000
21آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1396/03/12جمعه 13:00 تا 18:005,000,000
22foundation11396/04/21شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:006,480,000
232 ساعت1396/02/26900,000
24Advanced Web Design1396/03/09یکشنبه 08:00 تا 11:00,سه شنبه 08:00 تا 11:004,140,000
25Advanced Web Design1396/06/13شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0004,140,000
26pack CIW1396/11/18شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0015518,900,000
27Pack CIW1396/03/27شنبه 11:00 تا 14:00,یکشنبه 11:00 تا 14:00,دوشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:00,چهارشنبه 11:00 تا 14:0016,590,000
28java mobile programming for android1396/04/20یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:007,200,000
29آموزش طراحی و مدیریت وبسایت به کمک وردپرس1396/03/24شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:005,000,000
30java script1396/04/18یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:004,120,000
31ios1396/03/238,800,000
32Foundation I1396/04/30جمعه 13:00 تا 18:006,480,000
33خصوصی C++1396/09/18دوشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00103,000,000
34آموزش طراحی وب سایت به کمک وردپرس1396/06/03جمعه 13:00 تا 18:0005,000,000
35خصوصی خانم فرخی وب1396/04/164,500,000
36web design1396/04/29پنجشنبه 13:00 تا 18:004,620,000
37SQL Server1396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:006,600,000
38web design1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:004,620,000
39c#1396/04/25یکشنبه 15:00 تا 18:00,سه شنبه 15:00 تا 18:00,پنجشنبه 15:00 تا 18:008,000,000
40C# Programming1396/12/25جمعه 08 تا 13606,300,000
41C# Programming1396/05/13جمعه 13:00 تا 18:0006,300,000
42Web Client Development1396/12/25جمعه 08 تا 13303,460,000
43Microsoft ASP .Net MVC1396/08/2606,690,000
44C# Windows Applications1396/12/05شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 13506,870,000
45SQL Server 20141396/12/25جمعه 13 تا 18607,450,000
46SQL Server 20141396/06/20شنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0007,450,000
47Developing IOS Apps with Swift1396/07/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00508,800,000
48Java Mobile Programming for Android1396/12/04جمعه 13 تا 18507,200,000
49Web Design I1396/05/12پنجشنبه 09:00 تا 13:006,650,000
50Web Design I1396/05/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:006,650,000
51(20%تخفیف) Web Design I1396/06/01شنبه 19:00 تا 22:00,دوشنبه 19:00 تا 22:00,چهارشنبه 19:00 تا 22:0006,650,000
52Web Design II1396/05/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:005,850,000
53Web Design II1396/07/13شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00424,140,000
54Web Design III1396/07/27پنجشنبه 08:00 تا 13:0008,500,000
55PHP & MySQL1396/05/27جمعه 08:00 تا 13:0006,950,000
56Wordpress1396/05/13جمعه 13:00 تا 18:005,000,000
57SEO1396/09/07سه شنبه 08:00 تا 13:00304,410,000
58Pack Web Design1396/05/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0018,900,000
59Pack Web Design1396/11/12پنجشنبه 08:00 تا 13:0015518,900,000
60(20%تخفیف) Pack Web Design1396/06/01شنبه 19:00 تا 22:00,دوشنبه 19:00 تا 22:00,چهارشنبه 19:00 تا 22:00018,900,000
61خصوصی اندروید1396/05/19900,000
62خصوصی/مجیدی نژاد/برنامه نویسی1396/05/29سه شنبه 10:00 تا 15:002,500,000
63web design11396/08/12جمعه 08:00 تا 13:00696,650,000
64pack web design1396/08/12جمعه 08:00 تا 13:0015518,900,000
65خصوصی برنامه نویسی1396/06/05شنبه 15:00 تا 17:00,دوشنبه 15:00 تا 17:00,چهارشنبه 15:00 تا 17:006,690,000
66جاوا/خصوصی/زرین نام1396/06/11چهارشنبه 08:00 تا 16:0052,750,000
67Web design11396/08/24شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00706,650,000
68Pack web design1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0017218,900,000
69ـموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1396/10/01جمعه 08:00 تا 13:00505,000,000
70PHP & MY SQL1396/07/28جمعه 08:00 تا 13:00426,950,000
71advanced web design1396/08/20شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00424,140,000
72Web Design II1396/07/22شنبه 11:00 تا 14:00,دوشنبه 11:00 تا 14:00,چهارشنبه 11:00 تا 14:00424,140,000
73Pack web design1396/08/14یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0015518,900,000
74Pack web design(فشرده)1396/08/24شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0015518,900,000
75خصوصی c1396/08/26سه شنبه 10:00 تا 12:00102,750,000
76خصوصی/برنامه نویسی/مرشدی1396/07/2552,250,000
77Web Design II1396/12/23شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 13425,850,000
78Web Design III1396/12/23شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 13588,500,000
79PHP & MY SQL1396/09/03جمعه 08:00 تا 13:00426,950,000
80PHP & MY SQL1396/09/10شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00426,950,000
81Web design11396/08/14یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00706,650,000
82آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1396/08/19جمعه 13:00 تا 18:00505,000,000
83آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1396/12/04جمعه 08:00 تا 13:00505,000,000
84آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1396/09/24جمعه 13:00 تا 18:00505,000,000
85Web Design I1396/11/19پنجشنبه 08 تا 13706,650,000
86Advanced web design1396/12/26شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00424,140,000
87Advanced web design1396/12/24پنجشنبه 08 تا 13424,140,000
88Web DesignII1396/10/03شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00445,850,000
89Web DesignIII1396/10/24شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00585,850,000
90Dynamic web site makeover with PHP and MYSQL1396/12/12شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13426,950,000
91Pack web design1396/12/07شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 1315518,900,000
92بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت1396/12/02دوشنبه 09:00 تا 11:00105,000,000
93بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت1396/12/26شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21304,410,000
94خصوصی C1396/09/22پنجشنبه 08:20 تا 23:00105,000,000
95Web Design II1396/12/24پنجشنبه 08 تا 13445,850,000
96Web Design III1396/12/24پنجشنبه 08 تا 13588,500,000
97Web Design I1396/12/07شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 1306,650,000
98برنامه نویسی C1396/11/02یکشنبه 8 تا 12,سه شنبه 8 تا 125,000,000
99خصوصی C#1396/11/04شنبه 15 تا 17,دوشنبه 15 تا 17,چهارشنبه 15 تا 1752,500,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1عکاسی دیجیتال1396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0017,000,000
2عکاسی دیجیتال1396/12/18جمعه 09:00 تا 13:0011017,000,000
3روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:0012,000,000
4Edius1396/05/01جمعه 13:00 تا 18:006,500,000
5After Effect1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:0014,600,000
6Maya1396/04/24شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:006,500,000
7فن بیان1396/02/22جمعه 13:00 تا 18:006,500,000
8پریمیر1396/03/10شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:008,500,000
9گریم متعادل سازی خود آرایی1396/12/11جمعه 13:00 تا 18:005417,000,000
10عکاسی دیجیتال(20% تخفیف)1396/05/01یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:0017,000,000
11عکاسی خصوصی/فرشته قربانی1396/09/18شنبه 11:00 تا ,دوشنبه 11:00 تا 5516,000,000
12گریم سینمایی1396/12/28شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:004017,250,000
13عکاسی دیجیتال1396/07/24شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0011017,000,000
14عکاسی دیجیتال1396/06/05یکشنبه 11:00 تا 16:00,سه شنبه 11:00 تا 16:0011017,000,000
15روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)1396/12/15یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:00456,900,000
16Edius1396/12/03پنجشنبه 13:00 تا 18:00366,500,000
17فن بیان1396/05/016,500,000
18پریمیر1396/12/24پنجشنبه 17:00 تا 21:00488,500,000
19After Effect1396/12/18جمعه 08:00 تا 13:007814,600,000
20Maya1396/12/19شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00406,500,000
21گریم خصوصی/خانم عطایی1396/12/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00305,100,000
22فن بیان1396/11/24یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00406,500,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1مدیریت تخصصی کافی شاپ1396/08/01دوشنبه 10:30 تا 14:303219,500,000
2دوره مدیریت تخصصی کافی شاپ1396/10/12یکشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:003219,500,000
3مدیریت و راه اندازی کافه و رستورانو اصول تشریفات1396/11/19پنجشنبه 12:30 تا 17:303616,000,000
4باریستا1396/10/28یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303222,500,000
5تهیهوسروحرفه ای نوشیدنی های سرد1396/11/16دوشنبه 15:00 تا 21:003216,000,000
6دسرهای مدرن فرانسوی1396/10/27چهارشنبه 09:00 تا 18:00,پنجشنبه 09:00 تا 18:00,جمعه 09:00 تا 18:002418,500,000
7دوره تخصص کافی شاپ1396/11/08یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303219,500,000
8دوره تخصصی باریستا1396/10/16شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:303222,500,000
9دوره تخصصی باریستا1396/10/16شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:303222,500,000
10کارگاه صبحانه و برانچ1396/11/13چهارشنبه 15 تا 21,پنجشنبه 09:30 تا 15:30014,500,000
11کارگاه گریل و سالاد1396/10/06پنجشنبه 10 تا 14,جمعه 10 تا 16,شنبه 14 تا 20024,500,000
12دوره تخصصی آشپزی ملل1396/10/14پنجشنبه 15:00 تا 21:008028,000,000
13دوره تخصصی آشپزی جامع1396/10/17دوشنبه 15:00 تا 21:006428,000,000
14دوره تخصصی آشپزی ملل1396/11/13جمعه 11:00 تا 17:007528,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی وب و سئو1396/11/12پنجشنبه 16:00 تا 18:00