ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1مدیریت تخصصی کافی شاپ1396/08/01دوشنبه 10:30 تا 14:303219,500,000
2دوره مدیریت تخصصی کافی شاپ1396/10/12یکشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:003219,500,000
3مدیریت و راه اندازی کافه و رستورانو اصول تشریفات1396/10/21پنجشنبه 12:30 تا 17:303616,000,000
4باریستا1396/10/28یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303222,500,000
5تهیهوسروحرفه ای نوشیدنی های سرد1396/10/18دوشنبه 15:00 تا 21:003216,000,000
6دسرهای مدرن فرانسوی1396/10/27چهارشنبه 09:00 تا 18:00,پنجشنبه 09:00 تا 18:00,جمعه 09:00 تا 18:002418,500,000
7دوره تخصص کافی شاپ1396/10/14پنجشنبه 11:00 تا 15:00,جمعه 11:00 تا 15:003219,500,000
8دوره تخصصی باریستا1396/10/16شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:303222,500,000
9دوره تخصصی باریستا1396/10/16شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:303222,500,000
10کارگاه صبحانه و برانچ1396/09/20چهارشنبه 15 تا 21,پنجشنبه 09:30 تا 15:30014,500,000
11کارگاه گریل و سالاد1396/10/06پنجشنبه 10 تا 14,جمعه 10 تا 16,شنبه 14 تا 20024,500,000
12دوره تخصصی آشپزی ملل1396/10/14پنجشنبه 15:00 تا 21:008028,000,000
13دوره تخصصی آشپزی جامع1396/10/17دوشنبه 15:00 تا 21:006428,000,000