ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1مدیریت تخصصی کافی شاپ1396/08/01دوشنبه 10:30 تا 14:303219,500,000
2دوره مدیریت تخصصی کافی شاپ1396/07/22شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:303219,500,000
3مدیریت و راه اندازی کافه و رستورانو اصول تشریفات1396/07/30یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303616,000,000
4باریستا1396/07/30یکشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:303222,500,000
5تهیهوسروحرفه ای نوشیدنی های سرد1396/08/08دوشنبه 16:00 تا 21:003216,000,000
6دسرهای مدرن فرانسوی1396/07/26چهارشنبه 00:00 تا 2418,500,000