ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1مدیریت تخصصی کافی شاپ1397/02/15شنبه 16:30 تا 20:30,یکشنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:30,پنجشنبه 16:30 تا 20:30,جمعه 16:30 تا 20:303219,500,000
2دوره مدیریت تخصصی کافی شاپ1397/02/06پنجشنبه 13:30 تا 17:30,جمعه 11:00 تا 15:003219,500,000
3مدیریت و راه اندازی کافه و رستورانو اصول تشریفات1397/01/30پنجشنبه 12:30 تا 17:303616,000,000
4آشپزی ملل1397/02/28جمعه 11:00 تا 17:003228,000,000
5تهیهوسروحرفه ای نوشیدنی های سرد1397/02/05چهارشنبه 15:00 تا 21:003216,000,000
6دسرهای مدرن فرانسوی1396/10/27چهارشنبه 09:00 تا 18:00,پنجشنبه 09:00 تا 18:00,جمعه 09:00 تا 18:002418,500,000
7دوره تخصص کافی شاپ1397/01/26یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303219,500,000
8دوره تخصصی باریستا1397/02/08شنبه 10:30 تا 20:30,یکشنبه 10:30 تا 20:30,دوشنبه 10:30 تا 20:30,سه شنبه 10:30 تا 20:30,چهارشنبه 10:30 تا 20:30,پنجشنبه 10:30 تا 20:30,جمعه 10:30 تا 20:303222,500,000
9دوره تخصصی باریستا1397/02/08شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:303222,500,000
10کارگاه صبحانه و برانچ1397/02/20پنجشنبه 13:30 تا 17:30,جمعه 11:00 تا 15:00014,500,000
11کارگاه گریل و سالاد1396/10/06پنجشنبه 10 تا 14,جمعه 10 تا 16,شنبه 14 تا 20024,500,000
12دوره تخصصی آشپزی ملل1396/10/14پنجشنبه 15:00 تا 21:008028,000,000
13دوره تخصصی آشپزی جامع1396/10/17دوشنبه 15:00 تا 21:006428,000,000
14دوره تخصصی آشپزی ملل1396/11/13جمعه 11:00 تا 17:007528,000,000
15دوره تخصصی آشپزی ملل1396/12/16شنبه 15:00 تا 21:00,چهارشنبه 15:00 تا 21:003028,000,000