ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1دوره تخصص کافی شاپ1397/02/18یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30022,800,000
2دوره تخصصی کافی شاپ1397/02/06پنجشنبه 11:00 تا 15:00,جمعه 11:00 تا 15:00019,500,000
3دوره تخصصی کافی شاپ1397/02/15شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:30,جمعه 10:30 تا 14:30019,500,000
4دوره تخصصی باریستا1397/02/08شنبه 14:30 تا 20:30,یکشنبه 14:30 تا 20:30,دوشنبه 14:30 تا 20:30,سه شنبه 14:30 تا 20:30,چهارشنبه 14:30 تا 20:30,پنجشنبه 14:30 تا 20:30,جمعه 14:30 تا 20:30022,500,000
5دوره تخصصی باریستا1397/02/08شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:30022,500,000
6مدیریت و راه اندازی کافه ورستوران و اصول تشریفات1397/02/27پنجشنبه 12:30 تا 17:30017,600,000
7دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد1397/02/05چهارشنبه 15:00 تا 21:00019,200,000
8کارگاه صبحانه و برانچ1397/02/20پنجشنبه 11:00 تا 15:00,جمعه 11:00 تا 15:00014,500,000
9دوره تخصصی آشپزی ملل1397/02/21جمعه 11:00 تا 17:00029,950,000
10کارگاه دسرمدرن فرانسوی1397/03/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:0018,500,000