ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1عکاسی دیجیتال1397/04/30شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:0011019,000,000
2روتوش عکاسی دیجیتال1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00457,700,000
3EDIUS1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00307,080,000
4پریمیر1397/05/05جمعه 13:00 تا 17:00489,500,000
5AFTER EFFECT1397/04/23شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:007815,700,000
6MAYA مدل سازی و متحرک سازی(مقدماتی)1397/05/31شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:006312,000,000
7عکاسی دیجیتال1397/03/31پنجشنبه 09:00 تا 13:0011019,000,000
8عکاسی/خصوصی1397/02/17555,000,000
9Mayaتکنیک های مدل سازی و نورپردازی(پیشرفته)1397/05/31شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:006315,000,000
10گریم متعادل سازی1397/05/30یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:005419,550,000
11گریم متعادل سازی1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:005419,550,000