ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1حسابداری مالی خدماتی1396/03/31شنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,چهارشنبه 15:00 تا 19:007,350,000
2حسابداری مالی خدماتی1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:007,350,000
3حسابداری مالی بازرگانی1396/08/29شنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00405,250,000
4حسابداری مکانیزه1396/04/16پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0003,270,000
5حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو1396/04/16پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:002,220,000
6نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده1396/04/28شنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,چهارشنبه 15:00 تا 19:004,100,000
7حسابداری حقوق و دستمزد1396/04/30پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:006,610,000
8حسابداری صنعتی 11396/04/30جمعه 08:00 تا 13:007,730,000
9حسابداری ویژه بازار کار1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:0026,100,000
10حسابداری ویژه بازار کار1396/03/31شنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,چهارشنبه 15:00 تا 19:0026,100,000
11خصوصی حسابداری خدماتی وهلو1396/01/303,000,000
12حسابداری مالی خدماتی1396/05/01شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:007,350,000
13حسابداری ویژه بازار کار(20% تخفیف)1396/05/01شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0026,100,000
14هلو بنی عقیل1396/02/023,000,000
15بنی عقیل/خصوصی هلوومالی1396/02/08جمعه 10:00 تا 12:0003,000,000
16خصوصی هلو1396/02/161,500,000
17حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو1396/03/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,220,000
18حسابداری مکانیزه1396/03/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:003,270,000
19حسابداری مالی خدماتی1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:007,350,000
20حسابداری ویژه بازار کار1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0026,100,000
21خصوصی هلو 2 ساعت1396/04/20800,000
22حسابداری مکانیزه1396/04/27یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:003,270,000
23نرم افزار هلو1396/04/27یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,220,000
24حسابداری مالی خدماتی1397/02/06یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00507,350,000
25حسابداری مالی خدماتی1397/01/27دوشنبه 16:00 تا 20:00,شنبه 16:00 تا 20:00507,350,000
26حسابداری مالی خدماتی1396/09/04شنبه 17:30 تا 21:00,یکشنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,سه شنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00507,350,000
27حسابداری مالی بازرگانی1396/12/23شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00405,250,000
28حسابداری مکانیزه1396/12/18پنجشنبه 13:00 تا 18:00203,270,000
29حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو1396/12/18پنجشنبه 13:00 تا 18:00102,220,000
30نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده1396/08/13شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00184,100,000
31حسابداری حقوق و دستمزد1396/12/17پنجشنبه 13:00 تا 18:00506,610,000
32حسابداری ویژه بازار کار1396/12/19پنجشنبه 13:00 تا 18:0018026,100,000
33حسابداری ویژه بازار کار1397/02/06یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0011026,100,000
34حسابداری ویژه بازار کار1397/01/27شنبه 16:00 تا 20:00,دوشنبه 16:00 تا 20:0018026,100,000
35دوره تحلیل تکنیکال کاربردی1396/07/20پنجشنبه 08:00 تا 13:00245,700,000
36مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس1396/10/24جمعه 13:00 تا 18:00214,880,000
37تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام1396/07/23398,810,000
38حسابداری/خصوصی/فراهانی1396/05/0911,250,000
39مکانیزه1396/08/26جمعه 13:00 تا 18:00203,270,000
40نرم افزارهلو1396/06/03جمعه 08:00 تا 13:002,220,000
41نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی و مالیات برارزش افزوده1396/12/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00184,100,000
42حقوق دستمزد1396/08/20شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00506,610,000
43خصوصی شرکتهای پیمانکاری1396/05/18یکشنبه 14:00 تا 18:00,سه شنبه 14:00 تا 18:0021,744,000
44حسابداری ویزه بازار کار1396/07/21جمعه 13:00 تا 18:0018026,100,000
45حسابداری هلو1396/08/13شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00102,220,000
46خانم سلیمانی خصوصی حسابداری1396/06/07جمعه 13:00 تا 18:005217,000,000
47test1396/09/13شنبه 06:00 تا 21:0001,000
48خصوصی1396/09/21107,000,000
49طراحی وب1396/11/12پنجشنبه 16:00 تا 18:00