ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس مقدماتی1398/03/29شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0019229,000,000
2طراحی لباس پیشرفته1398/03/29شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0017729,000,000
3الگو و دوخت مقدماتی1398/02/18چهارشنبه 09:00 تا 14:008419,000,000
4الگو و دوخت پیشرفته1398/02/18شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:308419,000,000
5دوخت و الگو21398/03/20دوشنبه 09:00 تا 14:008419,000,000