ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس مقدماتی1399/04/08یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0019239,000,000
2طراحی لباس پیشرفته1399/04/07شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0017739,000,000
3طراحی لباس مقدماتی1399/04/07شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:0019239,000,000
4دوخت مقدماتی1399/04/02شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:008426,600,000