ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس پیشرفته1397/06/03شنبه 10:00 تا 13:0017722,125,000
2پک طراحی لباس مقدماتی1397/07/15یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0019224,000,000
3الگو و دوخت21397/07/02شنبه 09:00 تا 14:00,دوشنبه 09:00 تا 14:008414,700,000
4الگو و دوخت11397/07/01یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:008414,700,000
5جایگزینی دوره متوسطه1397/04/28پنجشنبه 08:00 تا 13:00789,750,000
697-04-23الگو و دوخت مقدماتی1397/04/23شنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0014,700,000
797-04-23-دوخت پیشرفته1397/04/2314,700,000