تقویم آموزشی

تقویم آموزشی


تقویم آموزشی نمایندگی پیروزی مجتمع فنی تهران

5 مهر , 1396'
Present Simple

Present Simple


زمان حال ساده

15 اسفند , 1395'
Corel X5اموزش

Corel X5اموزش


Corel X5اموزش

5 بهمن , 1395'
فتوشاپ قسمت چهارم

فتوشاپ قسمت چهارم


فتوشاپ قسمت چهارم

2 بهمن , 1395'
فتوشاپ قسمت اول

فتوشاپ قسمت اول


فتوشاپ قسمت اول

2 بهمن , 1395'
چند اصطلاح کاربردی

چند اصطلاح کاربردی


اصطلاح های روزمره کاربردی

20 اسفند , 1395'
Corel X5اموزش

Corel X5اموزش


Corel X5اموزش

5 بهمن , 1395'
فتوشاپ قسمت دوم

فتوشاپ قسمت دوم


فتوشاپ قسمت دوم

2 بهمن , 1395'
فتوشاپ قسمت سوم

فتوشاپ قسمت سوم


فتوشاپ قسمت سوم

2 بهمن , 1395'