کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترفندهای اکسل
1398/05/02چهارشنبه 17:00 تا 21:004
2
آموزش ۱۰ ترفند یادگیری زبان
1398/05/10پنجشنبه 18:00 تا 21:00

دانشجو گرامی برای استفاده از ورکشاپ های رایگان تنها با زدن دکمه رزرو در دوره مد نظر و پر کردن فرم مربوطه می توانید از سمینار استفاده کنید.