کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
دوره تخصصی آشپزی ملل
1398/06/28پنجشنبه 10:30 تا 16:05آنلاین45,000,000
2
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد
1398/07/24چهارشنبه 16:30 تا 20:300آنلاین29,000,000
3
دوره تخصصی کافی شاپ(عادی)
1398/07/08شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:30آنلاین32,850,000
4
مدیریت و راه اندازی کافه رستوران و اصول تشریفات
1398/07/25پنجشنبه 10:30 تا 14:30آنلاین28,200,000
5
دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)
1398/07/01دوشنبه 11:00 تا 15:00,سه شنبه 11:00 تا 15:00,چهارشنبه 11:00 تا 15:00,پنجشنبه 11:00 تا 15:00,جمعه 11:00 تا 15:00,شنبه 11:00 تا 15:00,یکشنبه 11:00 تا 15:00,دوشنبه 11:00 تا 15:000آنلاین32,850,000
6
کارگاه تخصصی صبحانه و برانچ
1398/07/14یکشنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:30آنلاین16,000,000
7
کاست کنترل
1398/07/30یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30آنلاین28,500,000
8
فینگر فود
1398/07/30یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30آنلاین27,000,000
9
دوره تخصصی هتلداری
1398/07/2980آنلاین31,500,000