کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
کارگاه تخصصی صبحانه و برانچ
1398/08/26یکشنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:300آنلاین16,000,000
2
کاست کنترل
1398/08/26یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:300آنلاین28,500,000
3
فینگر فود
1398/08/25شنبه 10:30 تا 15:30,دوشنبه 10:30 تا 15:300آنلاین27,000,000
4
دوره تخصصی هتلداری
1398/08/27دوشنبه 14:30 تا ,دوشنبه 14:30 تا 20:3080آنلاین32,500,000