کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
مدیریت تخصصی کافی شاپ
1397/02/15شنبه 16:30 تا 20:30,یکشنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:30,پنجشنبه 16:30 تا 20:30,جمعه 16:30 تا 20:3032آنلاین19,500,000
2
دوره مدیریت تخصصی کافی شاپ
1397/02/06پنجشنبه 13:30 تا 17:30,جمعه 11:00 تا 15:0032آنلاین19,500,000
3
آشپزی ملل
1397/02/28جمعه 11:00 تا 17:0032آنلاین28,000,000
4
تهیهوسروحرفه ای نوشیدنی های سرد
1397/02/05چهارشنبه 15:00 تا 21:0032آنلاین16,000,000
5
دوره تخصصی باریستا
1397/02/08شنبه 10:30 تا 20:30,یکشنبه 10:30 تا 20:30,دوشنبه 10:30 تا 20:30,سه شنبه 10:30 تا 20:30,چهارشنبه 10:30 تا 20:30,پنجشنبه 10:30 تا 20:30,جمعه 10:30 تا 20:3032آنلاین22,500,000
6
دوره تخصصی باریستا
1397/02/08شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:3032آنلاین22,500,000
7
کارگاه صبحانه و برانچ
1397/02/20پنجشنبه 13:30 تا 17:30,جمعه 11:00 تا 15:00014,500,000
8
دوره تخصص کافی شاپ
1397/02/05چهارشنبه 16:30 تا 20:300آنلاین22,800,000
9
دوره تخصصی کافی شاپ
1397/02/15شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:30,جمعه 10:30 تا 14:300آنلاین19,500,000
10
دوره تخصصی باریستا
1397/02/08شنبه 14:30 تا 20:30,یکشنبه 14:30 تا 20:30,دوشنبه 14:30 تا 20:30,سه شنبه 14:30 تا 20:30,چهارشنبه 14:30 تا 20:30,پنجشنبه 14:30 تا 20:30,جمعه 14:30 تا 20:300آنلاین22,500,000
11
دوره تخصصی باریستا
1397/02/08شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:300آنلاین22,500,000
12
مدیریت و راه اندازی کافه ورستوران و اصول تشریفات
1397/02/27پنجشنبه 12:30 تا 17:300آنلاین17,600,000
13
دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد
1397/02/05چهارشنبه 15:00 تا 21:000آنلاین19,200,000
14
کارگاه صبحانه و برانچ
1397/02/20پنجشنبه 11:00 تا 15:00,جمعه 11:00 تا 15:000آنلاین14,500,000
15
دوره تخصصی آشپزی ملل
1397/02/21جمعه 11:00 تا 17:000آنلاین29,950,000
16
کارگاه دسرمدرن فرانسوی
1397/03/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00آنلاین18,500,000