کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد
1398/02/11چهارشنبه 16:30 تا 20:300آنلاین22,500,000
2
دوره تخصصی باریستا
1398/02/14شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:300آنلاین24,500,000
3
دوره تخصصی کافی شاپ (عادی)
1398/02/15یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3028,500,000
4
دوره تخصصی آشپزی ملل
1398/02/19پنجشنبه 10:30 تا 14:3037,000,000
5
کارگاه تخصصی صبحانه و برانچ
1398/02/21شنبه 10:30 تا 15:30,یکشنبه 10:30 تا 15:30آنلاین14,500,000