کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
دوره تخصص کافی شاپ
1397/11/06شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:30,جمعه 10:30 تا 14:300آنلاین28,500,000
2
دوره تخصصی کافی شاپ
1397/11/15شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:300آنلاین28,500,000
3
دوره تخصصی فینگرفود
1397/11/14یکشنبه 10:30 تا 16:30,سه شنبه 10:30 تا 16:3024آنلاین14,500,000
4
دوره تخصصی باریستا
1397/11/23یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:300آنلاین24,500,000
5
دوره تخصصی آشپزی ملل
1397/11/25پنجشنبه 10:30 تا 16:300آنلاین37,000,000