کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
گریم متعادل سازی
1398/07/16شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0054آنلاین27,270,000
2
Edius
1398/06/28پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین8,610,000
3
پریمیر
1398/06/28پنجشنبه 09:00 تا 13:0048آنلاین10,450,000
4
After Effect
1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:0078آنلاین18,150,000
5
مایا مقدماتی
1398/06/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0063آنلاین16,390,000
6
مایا پیشرفته
1398/06/28پنجشنبه 09:00 تا 13:00120آنلاین19,850,000
7
پوست و زیبائی
1398/06/30شنبه 08:00 تا 14:0060آنلاین27,000,000
8
عکاسی دیجیتال
1398/07/09سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 14:00 تا 17:0011021,950,000