کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیجیتال
1396/12/18جمعه 09:00 تا 13:00110آنلاین17,000,000
2
گریم متعادل سازی خود آرایی
1396/12/11جمعه 13:00 تا 18:0054آنلاین17,000,000
3
گریم سینمایی
1396/12/28شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0040آنلاین17,250,000
4
روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)
1396/12/15یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:0045آنلاین6,900,000
5
Edius
1396/12/03پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین6,500,000
6
پریمیر
1396/12/24پنجشنبه 17:00 تا 21:0048آنلاین8,500,000
7
After Effect
1396/12/18جمعه 08:00 تا 13:0078آنلاین14,600,000
8
Maya
1396/12/19شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0040آنلاین6,500,000