کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیجیتال
1397/11/10شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00110آنلاین19,950,000
2
روتوش عکاسی دیجیتال
1397/11/25پنجشنبه 08:00 تا 13:0045آنلاین8,100,000
3
EDIUS
1397/11/25پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین7,400,000
4
پریمیر
1397/12/10جمعه 09:00 تا 13:0048آنلاین9,500,000
5
AFTER EFFECT
1397/11/11جمعه 08:00 تا 13:0078آنلاین16,500,000
6
MAYA مدل سازی و متحرک سازی(مقدماتی)
1397/11/26پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:0040آنلاین9,100,000
7
عکاسی دیجیتال
1397/11/04یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00110آنلاین19,950,000
8
Mayaتکنیک های مدل سازی و نورپردازی(پیشرفته)
1397/11/25پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00120آنلاین15,000,000
9
گریم متعادل سازی
1397/11/25یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0054آنلاین24,800,000
10
پوست و زیبائی
1397/11/25پنجشنبه 09:00 تا 14:0060آنلاین22,500,000