کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیجیتال
1396/10/07پنجشنبه 09:00 تا 13:00110آنلاین17,000,000
2
گریم متعادل سازی خود آرایی
1396/09/16پنجشنبه 13:00 تا 18:0054آنلاین17,000,000
3
روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)
1396/09/12یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:0045آنلاین6,900,000
4
پریمیر
1396/09/08شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0048آنلاین8,500,000
5
After Effect
1396/09/16پنجشنبه 13:00 تا 18:0078آنلاین14,600,000