کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیجیتال
1397/02/11یکشنبه 08:00 تا 11:00,سه شنبه 08:00 تا 11:00110آنلاین19,000,000
2
روتوش عکاسی دیجیتال
1397/02/18یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:0045آنلاین7,700,000
3
EDIUS
1397/02/27پنجشنبه 13:00 تا 18:0030آنلاین7,080,000
4
AFTER EFFECT
1397/02/14جمعه 08:00 تا 13:0040آنلاین6,500,000
5
MAYA
1397/02/26شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0040آنلاین6,500,000
6
عکاسی دیجیتال
1397/03/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00110آنلاین19,000,000