کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روتوش عکاسی دیجیتال
1397/10/13پنجشنبه 08:00 تا 13:0045آنلاین7,700,000
2
EDIUS
1397/10/13پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین7,080,000
3
پریمیر
1397/10/07جمعه 13:00 تا 18:0048آنلاین9,500,000
4
AFTER EFFECT
1397/10/07جمعه 08:00 تا 13:0078آنلاین15,700,000
5
MAYA مدل سازی و متحرک سازی(مقدماتی)
1397/10/06پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:0063آنلاین12,000,000
6
عکاسی دیجیتال
1397/09/28چهارشنبه 17:00 تا 20:00,شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00110آنلاین19,000,000
7
Mayaتکنیک های مدل سازی و نورپردازی(پیشرفته)
1397/10/06پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00120آنلاین15,000,000
8
گریم متعادل سازی
1397/10/02یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0054آنلاین19,550,000
9
پوست و زیبائی
1397/09/15پنجشنبه 09:00 تا 14:0060آنلاین19,000,000