کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیجیتال
1397/05/01شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00110آنلاین19,000,000
2
روتوش عکاسی دیجیتال
1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0045آنلاین7,700,000
3
EDIUS
1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:0030آنلاین7,080,000
4
پریمیر
1397/05/05جمعه 13:00 تا 17:0048آنلاین9,500,000
5
MAYA مدل سازی و متحرک سازی(مقدماتی)
1397/05/31شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:0063آنلاین12,000,000
6
Mayaتکنیک های مدل سازی و نورپردازی(پیشرفته)
1397/05/31شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:0063آنلاین15,000,000
7
گریم متعادل سازی
1397/05/30یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0054آنلاین19,550,000
8
گریم متعادل سازی
1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:0054آنلاین19,550,000