کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیجیتال
1397/07/27جمعه 13:00 تا 18:00110آنلاین19,000,000
2
روتوش عکاسی دیجیتال
1397/07/05پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0045آنلاین7,700,000
3
EDIUS
1397/06/29پنجشنبه 13:00 تا 18:0030آنلاین7,080,000
4
عکاسی دیجیتال
1397/07/08یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00110آنلاین19,000,000
5
Mayaتکنیک های مدل سازی و نورپردازی(پیشرفته)
1397/06/31شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:0063آنلاین15,000,000
6
گریم متعادل سازی
1397/06/29یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0054آنلاین19,550,000
7
گریم متعادل سازی
1397/06/29پنجشنبه 13:00 تا 18:0054آنلاین19,550,000