کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
c# programming
1397/05/21یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0060آنلاین6,300,000
2
Microsoft ASP.NET MVC
1397/06/02جمعه 08:00 تا 13:0060آنلاین8,700,000
3
SQL Server 2014 Database Development
1397/05/26جمعه 13 تا 18608,350,000
4
Java Mobile Programming For Android
1397/05/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00507,900,000
5
PHP & My SQL Web Development
1397/05/29جمعه 08:00 تا 13:0060آنلاین10,400,000
6
Wordpress & Woocommerce Essential Training
1397/05/26جمعه 8 تا 13507,150,000
7
بهینه سازی موتور های جستجو
1397/05/26جمعه 8 تا 13305,550,000
8
Pack Web Design
1397/05/13شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00155آنلاین21,200,000