کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Microsoft ASP.Net MVC
1396/12/08یکشنبه 13:00 تا 18:00,سه شنبه 13:00 تا 18:0060آنلاین6,690,000
2
C# Programming
1396/12/25جمعه 08 تا 1360آنلاین6,300,000
3
Web Client Development
1396/12/25جمعه 08 تا 1330آنلاین3,460,000
4
C# Windows Applications
1396/12/05شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 13506,870,000
5
SQL Server 2014
1396/12/25جمعه 13 تا 1860آنلاین7,450,000
6
Java Mobile Programming for Android
1396/12/04جمعه 13 تا 1850آنلاین7,200,000
7
Web Design II
1396/12/23شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 1342آنلاین5,850,000
8
Web Design III
1396/12/23شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 1358آنلاین8,500,000
9
آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس
1396/12/04جمعه 08:00 تا 13:0050آنلاین5,000,000
10
Advanced web design
1396/12/26شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0042آنلاین4,140,000
11
Advanced web design
1396/12/24پنجشنبه 08 تا 1342آنلاین4,140,000
12
Dynamic web site makeover with PHP and MYSQL
1396/12/12شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 1342آنلاین6,950,000
13
Pack web design
1396/12/07شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 13155آنلاین18,900,000
14
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت
1396/12/26شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 2130آنلاین4,410,000
15
Web Design II
1396/12/24پنجشنبه 08 تا 1344آنلاین5,850,000
16
Web Design III
1396/12/24پنجشنبه 08 تا 13588,500,000
17
Web Design I
1396/12/07شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 1306,650,000