کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Microsoft ASP.NET MVC
1397/07/13جمعه 08:00 تا 13:0060آنلاین8,700,000
2
Java Mobile Programming For Android
1397/07/14شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00507,900,000
3
Web Design I
1397/07/06جمعه 08:00 تا 13:00707,450,000
4
Pack Web Design
1397/07/06جمعه 08:00 تا 13:0017221,200,000
5
PHP & My SQL Web Development
1397/07/08یکشنبه 15:00 تا 19:00,سه شنبه 15:00 تا 19:0060آنلاین10,400,000
6
بهینه سازی موتور های جستجو
1397/06/30جمعه 8 تا 13305,550,000
7
1397-01-24
1397/07/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0060آنلاین6,300,000