کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
c# programming
1397/09/21شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0060آنلاین6,300,000
2
Web Client Development
1397/10/21جمعه 08 تا 13303,950,000
3
Microsoft ASP.NET MVC
1397/09/06یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0060آنلاین8,700,000
4
SQL Server 2014 Database Development
1397/09/30جمعه 13 تا 18608,350,000
5
Android
1397/09/14شنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00507,900,000
6
Web Design II
1397/10/14جمعه 08:00 تا 13:00446,750,000
7
Web Design III
1397/10/14جمعه 08:00 تا 13:00589,600,000
8
PHP & My SQL Web Development
1397/09/30جمعه 08:00 تا 13:0060آنلاین10,400,000
9
Wordpress & Woocommerce Essential Training
1397/10/14جمعه 09:00 تا 13:0045آنلاین7,150,000
10
بهینه سازی موتور های جستجو
1397/09/30جمعه 8 تا 13305,550,000
11
Java SE 8.0 Programing
1397/10/26شنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0050آنلاین7,500,000
12
Pack Web Design
1397/10/05شنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00172آنلاین23,500,000
13
C# Windows Applications
1397/10/21جمعه 13:00 تا 18:0050آنلاین7,400,000