کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
PHP & my SQl web development
1399/05/24جمعه 09:00 تا 13:006014,200,000
2
pack web design
1399/05/23پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0015030,000,000
3
Microsoft ASP.net MVC
1399/05/25شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:006018,500,000
4
web design 1
1399/05/23پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00589,950,000