کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary 1
1398/06/23شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین3,480,000
2
upper-intermediate pack + book
1398/05/27شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0036آنلاین17,280,000
3
Intermediate pack+ book
1398/06/03یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین16,160,000
4
Family & Friend 1B &1C 6+book
1398/06/24یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0032آنلاین5,490,000