کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
(Elementary 1 (A1.4
1399/04/21شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:0036آنلاین4,100,000
2
ٍ(Elementary 3 (A1.6
1399/04/22یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00364,100,000
3
(Elementary 4 (A1.7
1399/04/29یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00364,100,000