کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
دانشجو گرامی در صورت رد شدن در امتحان و یا غیبت در آزمون مبلغ 12000 هزار تومان پرداخت کرده و در ساعتهای اعلام شده ثبت نام کنید