سرفصل دوره آموزش Autocad -پیشرفته سه بعدی

  • توانایی های Auto CAD2014 در مدل سازی سه بعدی
  • مقایسه آن با نرم افزارهایی مانند ADT-MDT-Solidworks و غیره ...
  • معرفی انواع روش های مدل سازی سه بعدی solid Wireframe - Surface Modeling Rendering
  • معرفی UCS Toolbar
  • معرفی Wire frame modeling
  • معرفی 3D Orbit Toolbar
  • معرفی Mesh Modeling
  • معرفی Visual Style 3D Operation Solid Editing

پیش نیاز دوره آموزش Autocad -پیشرفته سه بعدی

اتوکد دو بعدی