ICDL مخفف عبارت International Computer Driving License گواهینامه ای بین المللی است و توانایی دارندگان این گواهینامه را در مهارت های کامپیوتر تایید می کند.

درسال 1995 اروپا برای بالابردن سطح دانش کامپیوتر مردم آزمونی برگزار نمود با عنوان ECDL که بعدها مرزهای اروپا را در نوردید و با عنوان ICDL در کشورهای غیر اروپایی شهرت یافت.

تهیه ساده ترین گزارشات، مقالات، تهیه گزارشات مالی، نگهداری بانک اطلاعات بدون فراگیری نرم افزار ها Office مانند Word، Excel و...کاری بس دشوار است.

مخاطبان:

دوره ICDL دوره ایی برای تمامی اقشار جامعه می باشد از قبیل کاربران خانگی و شرکتی، کارفرمایان و همچنین تمامی رنجهای سنی را دربر میگردد.

هدف دوره :

 • آموزش نرم افزار صفحه گسترده Microsoft Excel
 • آموزش نرم افزار پایگاه داده Microsoft Access
 • آموزش نرم افزار ارائه مطلب

سرفصل دوره آموزش ICDL 2016 Level II

 • پایگاه داده
  • مفاهیم
  • آشنایی با اصطلاحات پایگاه داده
  • آشنایی با برنامه Access
  • بررسی ساختار پایگاه داده و مشاهده اطلاعات جدول
  • مرتب سازی اطلاعات جدول
  • فیلتر کردن رکوردهای جدول
  • بررسی ارتباط بین جدول ها
  • ورود اطلاعات در جدول
 • آشنایی با فرم
  • آشنایی با گزارش
 • ایجاد جداول
  • ایجاد ارتباط بین جدول ها
  • ایجاد پرس و جو
  • ایجاد پرس و جو برای فیلتر کردن فیلدها
  • ایجاد پرس و جو برای فیلتر کردن رکوردها
  • ایجاد پرس و جوی پارامتری
  • ایجاد فرم
  • ایجاد گزارش
 • معرفی نرم افزار Excel
  • باز گردن برنامه و ایجاد فایل
  • آشنایی با محیط کاری Excel
  • بستن فایل
 • مفاهیم
  • انتخاب ها
  • حذف و اضافه کردن سطرها و ستون ها
  • تغییر عرض ستون و ارتفاع سطرها
  • مخفی کردن ستون و ردیف
  • مخفی کردن و نمایش ستون و ردیف با صفحه کلید
  • ثابت کردن ستون و ردیف
  • تغییر جهت کلید Enter
  • مخفی کردن عنوان ستون ها، شماره سطرها و خطوط سلول ها
  • تغییر جهت کاربرگ
  • فارسی کردن اعداد
  • قراردادن یادداشت در یک سلول
  • انواع داده
  • وارد کردن داده در یک سلول
  • تایپ داده یکسان در سلول های همجوار
  • تایپ داده یکسان در سلول های غیرهمجوار
  • ویرایش محتویات سلول
  • پاک کردن محتویات سلول
  • فرامین Undo و Redo
  • جستجو داده ها
  • جایگزینی داده ها
  • باز کردن فایل موجود
  • ذخیره کردن فایل
  • انتخاب یک فایل از بین فایل های باز شده
  • مدیریت کاربرگها
  • کپی و انتقال کاربرگ
  • استفاده از ابزار کوچک نمایی و بزرگ نمایی
  • مرتب کردن اطلاعات
  • کپی و انتقال محتویات
  • استفاده از AutoFill برای کپی کردن محتویات
 • ایجاد لیست سفارشی
  • تغییرات فونت
  • تایپ توان و اندیس
  • کشیدن خط بر روی محتویات سلول
  • ادغام سلول ها
  • کادربندی
  • حذف محتویات و فرمت
 • مفاهیم
  • استفاده از آدرس سلول ها در فرمول
  • آدرس های نسبی و مطلق
  • مطلق کردن آدرس سلول 
  • استفاده از توابع
  • معرفی چند تابع Excel
  • وابسته کردن یک سلول به سلول دیگر
 • فرمت علمی
  • مفاهیم
  • خطای #NAME
  • خطای #DIV/O
  • خطای #VALUE!
  • خطای #NAM!
  • خطای #N/A
  • خطای #REF!
  • خطای #NULL
  • خطای ####
  • نمایش خطوط سلول ها، عنوان ستون ها و شماره ردیف ها در چاپ
  • تنظیم حاشیه، اندازه و جهت کاغذ
  • تعیین مقیاس چاپ
  • سر صفحه و پا صفحه
  • تکرار ردیف و ستون هنگام چاپ
  • نمایش یادداشت در چاپ
  • چگونگی نمایش خطا در چاپ
  • تغییر ترتیب شماره گذاری صفحات چاپ
  • تنظیمات چاپ
  • غلط یابی املایی
 • نمودار
  • رسم نمودار
  • تغییر سبک و نوع نمودار
  • انتقال نمودار
  • برچسب نمودار
  • تغییر رنگ اجزاء نمودار
  • تغییرات فونت نمودار
  • راهنمای نمودار
  • تغییر نام سری در Legend
  • چرخش مقادیر محورها
  • تغییر مقیاس مقادیر نمودار
  • شبکه بندی نمودار
  • نمودار Histogram (تجزیه و تحلیل روند یک توزیع)
  • ذخیره فایل با فرمت های مختلف
  • تنظیم اطلاعات کاربر
  • مکان پیش فرض ذخیره فایل ها
  • اضافه و حذف دکمه های Quick Access Toolbar
  • مخفی کردن ریبون ها
 • کار با نرم افزار Power Point
  • آشنایی با نرم افزار Power Point
  • انتخاب نمای مناسب برای نمایش سند
  • انتخاب چیدمان اسلاید (Side Layout)
  • تایپ متن در جانگهدار عنوان
  • وارد کردن اشیا به اسلاید
  • افزودن تصویر
  • رسم شکل
  • رسم نمودار
  • وارد کردن فایل صوتی
  • SLIDE MESTER
  • چاپ فایل ارائه مطلب
  • آشنایی با قابلیت های جدید برنامه Power Point 2016

پیش نیاز دوره آموزش ICDL 2016 Level II

ICDL 2016 Level I